EFSAk Foru Arau-emaileari, Zientzia Batzordeari eta bere panel zein unitate guztiei kontsulta egin ostean, txosten tekniko bat argitaratu du, eta bertan identifikatu egiten ditu Elikagaien Segurtasunaren eta pentsuen arloko lehentasunezko 42 ikerketa-gai.

Txosten hori argitaratzearen xedea da Batzordeari laguntzen jarraitzea lehentasunezko gaiak identifikatzen eta ikerketako lehentasunezko arlo horien berri ematen.Txostenaren eranskinetan zehazten diren gai horietako batzuk 2012ko eta 2013ko kontsultetan identifikatu ziren.

Ikerketa-gai gako guztietan aintzat hartzen da beharrezkoa dela ikerketa eta metodologiaren garapen handiagoa, zientzia-ebaluaziorako eta arriskuen ebaluaziorako, besteak beste, honako arlo hauetan:

  • Europarren osasunerako arrisku larrien ikerketa.
  • Infekzioak eta mikrobioen aurkako erresistentzia.
  • Nekazariak eta kontsumitzaileen pertzepzioa animalien osasunaren eta ongizatearen inguruan.
  • Elikagai eta pentsuetako kutsatzaile kimikoak aztertzeko metodoak.
  • Konposatu kimikoen nahasketak, Arriskuen Ebaluazio ekologikorako eta giza osasunerako.
  • Kutsatzaileen eta gaixotasun emergenteen jarraipena.
  • Metodo berriak aztertzea toxikologia arloan, produktu kimikoen toxikozinetika ikertzeko.
  • Proteinen iturri alternatiboak (intsektuak), biologia sintetikoa, pentsuetarako gehigarri berriak akuikulturan.
  • Nekazaritza-jardunbideen eragina uzten izurriteetan, eta uzten izurriteak modu iraunkorrean kontrolatzeko protokoloak.
  • Arriskuen eta onuren analisia.

H2020: EFSA Lehentasunezko ikerketa-gaiak