Hau da plan honen xede estrategikoa: “Elikagaien Segurtasunaren arloko ikerketa sendotzea, I+B proiektuak babestuz eta Elikagaien Segurtasunaren arloko ikerketarako jarritako baliabide ekonomikoak optimizatuz”.

 

Xedea da, beraz, plan honen bitartez Elikagaien Segurtasunaren arloan finantzatzen diren I+B proiektuak baliagarriak izatea Euskadiko nekazaritzako elikakatean sar litezkeen eta gizakien eta animalien osasunean arazoak eragin litzaketen arriskuak hautemateko eta murrizteko.

Artikulu osoa