Elikak ekitaldi batzuk antolatu ditu Bilbon, “Animalia Ekoizpenerako Sistema Iraunkorrak” ERA-Net SusAn sarearen harira:

  1. Azaroaren 22an SusAn partzuergoaren urteko bilera egin zuten, eta Europako 22 herrialdetako 38 erakunde bertaratu ziren.
  2. Azaroaren 23an eta 24an, SusAnen lehen deialdian diruz lagundutako 14 proiektuak ezagutarazteko hasierako mintegia egin zen, eta 58 lagunek parte hartu zuten, tartean 14 proiektuen koordinatzaileak, SusAneko 32 bazkide eta 12 interes-talde.

SusAn proiektuak:

SusAnek 14 ikerketa-proiektu transnazional finantzatu ditu guztira 16 milioi eurorekin, estatuetako eta eskualdeetako funtsen eta Europako Batzordearen beraren funtsen bidez. 14 proiektuok diziplinarteko eta eragile ugariko ikuspegi bati heltzen diote iraunkortasunaren 3 zutabeak lantzeko (ekonomia, ingurumena eta gizartea). 14 proiektuetako gehienak duela hilabete batzuk hasi ziren eta 3 urterako dira.

ILVOk, Informazioa Komunikatzeko eta Trukatzeko Estrategiaren arduradunak, ELIKArekin batera, 14 proiektuen triptikoak egin ditu, baita SusAni buruzko liburuxka orokor bat ere, informazioa zabaltzeko.

Proiektuen mintegia

Animalia-ekoizpenerako sistema iraunkorrekin lotuta dauden Europako, estatuetako eta eskualdeetako 12 interes-talde izan ziren proiektuen mintegian, ekitaldiaren lehen egunean aurkezturiko proiektuen berri zehatz-mehatz jakiteko.

Mintegiaren bigarren egunean lan-saio batzuk egin zituzten proiektuen espektatibak, balio gehigarria eta inpaktua elkarrekin partekatzeko eta eztabaidatzeko, alde batetik, eta animalien ongizatea, ingurumenaren iraunkortasuna eta antimikrobianoen erabilera hobetzeko ikerketa garrantzitsuago baten beharrak aztertzeko, bestetik.

Ondorioen artean, etorkizunerako egitasmo hauek aipa daitezke:

  • Beste deialdi bat egingo da beste bi ERA-Netekin batera (ICT-Agri eta ERA-GAS), 2018rako. 2018ko otsailean 3 ERA-Neten workshop bateratua egingo da, deialdiak bete behar dituen Ikerketa eta Berrikuntzaren (I+b) topic-ak identifikatzeko.
  • Proiektuen iraunaldiaren erdialdera bigarren mintegia egingo da, gutxi gorabehera 2019ko udaberrian.
  • ELIKAk jardunaldi bat egingo du Bruselan 2019ko udazkenean, SusAn partzuergoak identifikaturiko Europako, estatuetako eta eskualdeetako interes-talde guztiak eta proiektuen koordinatzaileak elkarlanean jartzeko.


ERA-NetS:

ERA-Net sareak Europako gobernuen baliabide bat dira, hala estatuetako nola eskualdeetako I+b proiektuak elkarrekin kudeatzea eta finantzatzea helburu dutenak. Deialdi transnazionalen bitartez, enpresei, teknologia-zentroei eta ikerketa-zentroei aukera ematen zaie beste herrialde batzuekin partzuergoan dituzten proiektuak aurkezteko.

Ildo horretatik, oso garrantzitsua da nabarmentzea Eusko Jaurlaritzak lan handia egiten duela bitarteko ekonomikoak jartzen, eta fundazio kudeatzaileek ere asko laguntzen dutela partaidetzari buruzko aholkuak ematen. Horrela, I+b arloko euskal erakundeak nazioartekotzea lortzen da, eta Euskadi ERA-Netetako eskualde erreferente bihurtzea.

Elikadurari dagokionez, ELIKAk, Eusko Jaurlatziraren Nekazaritzaren, Arrantzaren eta Elikagai Politikaren Sailburuordetzari lagunduz, elikagai-segurtasunaren eta elikakateko iraunkortasunaren esparruko Europako 4 saretan parte hartu du 2004az geroztik.

SusAn liburuxkak eta haren 14 proiektuak

SusAnen webgunea
SusAnen Twitter kontua

Berezi SusAn