Urtarrilaren 4an, ERANET SusAn sareak (ELIKAk Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politika Sailburuordetza ordezkatzen du han) proiektu-proposamenak aurkezteko deialdia iragarri zuen; zabalik egongo da 2016ko martxoaren 29ra arte.

Eusko Jaurlaritzak, ELIKAren bitartez, euskal ikerketa- eta teknologia-zentroek, unibertsitateek eta enpresek Europako proiektuetan duten parte-hartzea finantzatuko du. Horretarako, 100.000 euro jarriko ditu, gehienez ere.

H2020 programan zehazturiko diziplinarteko eta eragile askoko ikuspegia duten proiektuen proposamenak aurkez daitezke, betiere animalia-ekoizpenerako sistema iraunkorren ikerkuntzako hiru arlo hauek jorratzen badituzte:

  1. Ekonomia: Europako animalia-ekoizpenaren produktibitatea, suspertzeko gaitasuna eta lehiakortasuna hobetzea.
  2. Ingurumena: hondakinak murrizteko baliabideen erabilera hobetzea eta kudeatzea, eta Europako animalia-ekoizpenaren ingurumen-iraunkortasuna hobetzea.
  3. Gizartea: Kontsumitzaileen onargarritasuna hobetzeko ustiategietan jarduketak hobetzea, eta honako arlo hauekin lotutako gizarte-erronkei ekitea: animalien ongizatea, produktuen elikadura-kalitatea eta -segurtasuna, bioaniztasuna eta zerbitzu ekosistemikoen hornidura.

Partzuergoek zeharkako ikerketa-proposamenak aurkeztu behar dituzte, iraunkortasuna sendotzen duten hiru arlo hauek jorratzen dituztenak: lehiakortasun ekonomikoa, gizartearen onargarritasuna eta ingurumenaren babesa.

ERANETen partzuergoa 23 herrialdek eta eskualdetako 37 finantza-erakundek osatzen dute. Erakunde horiek hitzeman dute 17 milioi euro emango dituztela ikerketa-estrategien beharrak betetzen dituzten proiektuak finantzatzeko. Horietatik 4 milioi Europako Batzordearekin batera finantzatuko dira.

Proposamenak hautatzeko prozeduran bi fase beteko dira:

  • 1. fasea: Proposamenak hauta daitezkeen aztertuko da, deialdiaren zeharkako irizpideei eta estatuko edo eskualdeko arauei jarraituz (ikusi deialdiaren testu osoa).
  • 2. fasea: Lehen fasea gainditu duten proposamenek proposamen osoa aurkeztuko dute. Adituen Nazioarteko Batzorde batek ebaluatuko ditu proposamen osoak, H2020ren ebaluazio-irizpideen arabera. Azkenik, ranking handiena duten proposamenak hautatuko dituzte finantzatzeko.

SusAn sarearen webguneak bi plataforma ditu, bata proposamenak aurkezteko eta bestea bazkideak bilatzeko.

Call 2016 announcement

Submission tool

Partnering tool

Artikulu osoa