Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroak (CDTI) Horizonte 2020 programako Industria Lidergoaren Mugarriei dagozkien gaiak eta programa horretako gizarte-erronkak aztertzea helburu duen dokumentua eguneratu du, eta gai bakoitzeko hitz gakoak nabarmendu.

Elikadura-segurtasunari dagokionez, 2. gizarte-erronkan (“Elikadura, Nekazaritza eta Baso Segurtasuna, Itsas Ikerketa eta Bioekonomia”) mezu nagusiak identifikatu dira erronka horretako 4 ikerketa- eta berrikuntza-arloetako bakoitzean:

1.    Nekazaritza jasangarria eta basokoa.
2.    Uretako baliabide bizidunen ahalmena zabaltzea.
3.    Nekazaritza- eta elikadura-sektore jasangarri eta lehiakorra, dieta seguru eta osasungarri baterako.
4.    Oinarri biojasangarri eta lehiakorra duten industriak, Europako bioekonomia bat garatze aldera.
5.    Zeharkako itsas ikerketa.

Zehazki, hirugarren arloan (Nekazaritza- eta elikadura-sektore jasangarri eta lehiakorra, dieta seguru eta osasungarri baterako), honako mezu nagusi hauek nabarmendu ditu, adibide gisa:

 

  • Kontsumo osasungarri eta jasangarri baterako informazioa hobeto aukeratzea, eta horrek elikagaien ekoizpenean eta bizi-kalitatean duen eragina aztertzea.
  • Elikagaien eta pentsuen kutsadura kimiko eta mikrobiologikoa, horren arriskuak eta dietaren bidezko esposizioa.
  • Elikadura-segurtasuneko berrikuntza eta arriskuak ebaluatzeko eta jakinarazteko tresnak hobetzea.
  • Elikadura- eta pentsu-industrien beharra, ekonomia-, klima-, gizarte- eta ingurumen-aldaketari aurre egiteko: tokian tokikotik mundu-mailakora.
  • Elikagaiak diseinatzea eta prozesatzea, prozesuak kontrolatzea, hondakinak murriztea, azpiproduktuei balioa ematea eta animalien azpiproduktuak modu seguruan deuseztatzea.
  • Ekoizpen-sistemek eta elikakateko jarduerek ingurumenean dituzten eragin negatiboak murriztea.
  • …..

 

H2020ko gaietako hitz gakoak

Bestalde, Europako Batzordeak (EB) komunikazio-kanpaina berri bat abiarazi du Horizonte 2020 programaren lege- eta finantza-alderdiei buruz. Helburua da joan den otsaileko Diru Laguntzen Hitzarmenean eta joan den apirilaren 21ean argitaratutako “Diru Laguntzen Hitzarmen Ereduan egindako azken aldaketetan eragitea, kontu-ikuskaritzen printzipioak aurkeztea eta H2020an ezartzeko zailenak diren elementuak berrikustea.

Annotated Model Grant Agreement